En sida om arkitektur, kultur och konst

Välkommen till denna sida, som handlar om arkitektur, konst och kultur! Här kan du läsa olika spännande nyheter och kuriosa inom dessa områden, och lära dig mer om vad som intresserar dig mest.

Om arkitektur

När någon yttrar ordet ”arkitektur” är det troligt att den första tanken som dyker upp i huvudet är att det handlar om byggnader, men i själva verket beskriver ordet arkitektur egentligen läran om formgivning av alla de slag. Även om ordet i första hand brukar användas när vi talar om olika typer av byggnationer så kan arkitektur samtidigt handla om både landskapsplanering och möbler, så begreppet är relativt brett. En viktig aspekt inom ämnet är också hållbarhet, och i dagens samhälle ligger ofta mycket fokus på detta när vi talar om arkitektur och skapandet av nya byggnader, parker och liknande.

Här på sidan kommer du kunna hitta artiklar om intressanta byggnader, liksom nyheter och spännande information som rör arkitektur. Förhoppningsvis kommer ni tycka är trevligt och informerande att läsa om detta!

En sida om arkitektur, kultur och konst

Om konst

Välkänt är att konst som begrepp är svårdefinierat, och det råder ständigt delade meningar om vad som kan räknas in under begreppet. Det är dock lätt att konstatera att konst innehåller många olika sorters verk som riktar sig till olika sorters mottagare och på olika sätt.

För vissa är konst allting som inte endast är till för vardaglig nytta, medan det för andra kan inkludera även en vanlig köksstol om denna har haft en konstnärlig tanke bakom. Just i och med att begreppet är så brett så kommer det också att finnas många olika sorters artiklar att läsa här, som kan röra allt från filmkonst till måleri och skulptur.

Det kommer även finnas artiklar om svenska konstnärer, som är intressanta just nu eller som historiskt sett har haft betydelse, på sidan.

En sida om arkitektur, kultur och konst

Om kultur

Både konst och arkitektur kan egentligen gå in under begreppet kultur, eftersom kultur kan sägas vara alla uttryck av tankar och idéer som finns i ett samhälle, och det går inte att komma ifrån att formgivning av byggnad och skulptur är lika mycket uttryck för estetik och idéer som exempelvis fotografi. På ett sätt kan därför kulturbegreppet sägas beskriva allt som har att göra med de tidigare två ämnena och lite till, men som kanske inte riktigt passar in i dem.

Slutligen önskas alla läsare en trevlig läsning och förhoppningsvis kommer ni hitta givande texter om det ni är intresserade av inom konst, kultur och arkitektur!