Kultur och konstföreningar

Mötesplatser för människor, kultur och konst

Letar du efter en plats för samtal om kultur och konst samt en möjlighet att göra utställningar och utflykter så finns det en rad föreningar runt om i landet. Klick här för mer information.

Varför gå med i en förening?

Runt om i landet så finns det kultur och konstföreningar som arbetar för att väcka och fördjupa intresset för konst och konsthantverk. Föreningarna arbetar för att främja kulturen genom att sprida kunskap och även köpa konst. Som medlem kan man ta del av utställningar och utlottning av inköpta konstverk. Litterära sällskap är ett exempel på kulturförening där man möts för att utbyta idéer och arbeta tillsammans för att antigen stödja litteratur generellt eller en viss författare eller genre.

Som medlem i kultur och konstföreningar så blir du inbjuden till en rad intressanta aktivister. En del konst och kulturföreningar erbjuder sina medlemmar ateljébesök, konstföreläsningar, konstaftnar, musik och sång och kulturkvällar.

Kultur och konstföreningar

I Sverige har vi en unik föreningstradition, vilket skapar sammanhållning och gemenskap. Glädjen och kamratskapet som man upplever i en förening gör att många ser det som väldigt meningsfullt att arbeta i en förening. I en förening utvecklas man tillsammans med andra med att göra det man tycker är roligt tillsammans. Att driva en tidskrift för föreningens medlemmar är en meningsfull aktivitet som uppskattas av många.

Olika typer av föreningar

Det är eller borde vara en självklarhet att alla som är intresserade av kultur och konst ska ha tillgång till ett levande och rikt kulturliv där de bor. Kultur och konstföreningar spelar en viktig roll för att alla ska kunna uppleva kultur och konst i sin kommun eller på arbetsplatsen. Dessa föreningar spelar en viktig roll för det svenska kulturlivet.

Föreningarna är ofta ideella och inte vinstdrivande och som medlem så betalar du vanligtvis en årlig avgift. Hur stor denna summa är varierar.

Arbeta för det lokala kultur och konstlivet

En kultur och konstförening kan spela en stor roll för det lokala livet i din kommun. I vissa fall kan föreningen stå för det totala ansvaret förutbudet i kommunen. En allmän konstförening bör ha tillgång till en utställningslokal och i många fall så erbjuder kommunen en lokal.

Driv en kultur och konstförening på jobbet

Mindre företag såväl som globala företag har konstföreningar som erbjuder sina anställda möjlighet att delta i utställningar och aktiviteter. En del av dessa föreningar drivs med stöd från företagsledningen och de får generösa ekonomiska bidrag. Samarbete mellan företagsförening och konstförening kan leda till fina och bra inköp av konst.