Räknas grafiken på nätet som konst?

När man är ute på nätet ser man massvis med grafik. Grafik består ju av så många olika delar som är nödvändiga för att få exempelvis en hemsida eller ett spel att fungera logiskt, förmedla något samt att se bra ut. I grafiken ingår också illustrationer och animationer. Jämfört med traditionell konst så är skillnaden stor. Räknas grafik på nätet konst?

Vad är konst och vad är grafik?

För att kunna ta ställning till om grafik på nätet är konst måste man reda ut skillnader och likheter mellan traditionell konst samt grafik på nätet. Traditionell konst är ofta, men inte alltid, skapad med fysiska medium medan grafik på nätet är skapat digitalt och även presenteras och används digitalt. Traditionell konst kan ha ett syfte eller en känsla att förmedla.

Grafik på nätet har också ett syfte, men ofta är syftet lite annorlunda jämfört med traditionell konst eftersom grafiken syftar till att presentera något, gärna sälja något samt att kommunicera något som så många som möjligt ska kunna ta till sig, förstå och tycka om. Traditionell konst behöver inte ha ett syfte, ett säljändamål och inte heller sträva efter att bli förstådd.

Grafik i spelautomater

Brukar du spela spelautomater på nätet? I så fall har du säkert tänkt på spelgrafiken, och hur välarbetad och genomtänkt den är. Den ska både vara snygg, men också lätt att förstå och kanske ska den vara rolig eller läskig. Vill du ha tips på bra spelsajter kan du besöka netentspelautomater.com

Spelgrafik har samma syfte som annan grafik. Någon måste skapa spelgrafik med hjälp av sin fantasi och sin kunskap. På så vis är grafik och konst likadana. Exakt vad som är konst debatteras ständigt, och sällan är debattörerna ense. Anser du att grafik på nätet är konst? Till syvende och sist får man själv avgöra vad man anser vara konst.