Svenska konstnärer

Det finns många stora svenska konstnärer genom åren och två av de allra största idag är Ernst Billgren och Jockum Nordström. Här berättar vi mer om dessa personer, verk och svensk konst när den är som bäst.

Ernst Billgren, eller Willhelm von Kröckert

Svenska konstnärerErnst Billgren, eller Willhelm von Kröckert som han bytte till år 2015, är en av Sveriges idag största konstnärer. Han läste på Valands konsthögskola och blev år 1997 invald i Kungliga akademien för de fria konsterna. Billgren är känd för att utmana och ifrågasätta vad konst innebär och vad som kan kallas, eller inte kallas, för konst. Utöver det är han också känd för att arbeta med många olika typer av konst; det rör sig om bland annat måleri, skulptur, och design av exempelvis möbler.

En del i Billgrens utmanande av konsten är att hans verk ständigt uppmärksammar frågor som ”vad är bra och vad är dålig konst?”. Han har en tendens att blanda det som är klassiskt vackert med element som är ovanliga i finkulturella sammanhang, vilket skapar en slags motsägelsefullhet som illustrerar hans ifrågasättanden. På senare tid har man kunnat se en förändring i stil mellan Billgrens tidigare målningar, som ofta föreställde djur i människokläder och hade tydliga romantiska drag, och den senare von Kröckerts konst.

Ett av Billgrens, eller rättare sagt von Kröckerts, populära verk kallas ”vid stadens utkanter”. Tavlan föreställer ett antal kvinnor i rikligt dekorerade kjolar som alternativt pekar och betraktar en stad. Inslag av färglöshet i staden skapar kontrast mot målningens annars starka färger och von Kröckert använder sig av perspektiv och färg på ett sätt som för betraktaren rakt in i målningens fantasifulla förväntan. ”Vid stadens utkant” är ett typiskt exempel på hur stilen hos konstnären förändrats och namnbytet gör detta skifte extra tydligt.

Jockum Nordström

Jockum Nordström kan också ses som en av Sveriges största samtida konstnärer. Han är utbildad först till bildlärare och senare i fri konst på Kungliga konsthögskolan. Nordström jobbar mycket i blyerts och med collage och mycket av det han gör är surrealistiskt och abstrakt. En del verk har varit extra provocerande, och Nordström är inte rädd för att utforska melankoliska och oönskade känslor med sina dova färger och motsägelsefulla motiv. Många av Nordströms verk föreställer även erotik på olika, ovanliga, sätt.

Ett känt verk av Nordström är ‘A Necessary Rest in the Auditorium’, som föreställer några slumpmässigt utplacerade stolar och notställ, samt en liten, spridd grupp musiker som verkar spela lite okoncentrerat medan resten tar paus. Det är bevis på Nordströms genialitet hur lätt det är att förstå att alla stolar varit upptagna för bara några minuter sedan, men att de just nu, för tillfället, har lämnats huller om buller medan de som spelar tar rast. Det är lätt att känna en slags spänning inför det som ska komma efter pausen, och bakgrunden som skulle kunna föreställa ett golv visar smidigt på hur väggar och resten av rummet är oviktigt. Det är stolarna och musiken som är i fokus både för oss och för människorna i bilden.

Nordström har ställt ut sin konst i många delar av Sverige, bland annat på Moderna muséet, men också internationellt. En av hans utställningar var på Camden Arts Centre, och han har också ställt ut i New York och Berlin vid olika tillfällen.